Axiom Playtime Universe 2014

Konsthallen Enköping 2014

Attityd och Konvention - Kungliga Konstakademien 2014

Axiom Tableaux - Galleri Argo 2013

AXIOM - Kungliga Konstakademien 2010