Underlaget för texterna har varit anteckningar från år 2007 - 2010