MetaFyr - En optisk skulptur

Stokastisk Labyrint - Projektion

VideoGlitch - Axiom Tableaux