Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010

Utställning Axiom, Konstakademien 2010