Underlaget för fotografierna har varit modeller från år 2007 - 2010