Filmkameramontage Etant Donnés

Rekonstruktion Unhappy Readymade - Duchamp

Bokuppslag 11, Ett verks hemligaste poesi - och dess djupaste, Ulf Linde

Laboration ljudverk Nikehallen - Tillägnat Duchamp, Linde