Konstverk för Nobelprisdiplomet i litteratur 2008 som tilldelades J.M.G.L Clézio. Bildtext av John Stenborg.

© Svenska Akademien

Ett återkallat minne, eget eller annans, av ett böljande gräshav. En öken, en ändlös slätt. En torr hetta efter åska och blixtrar i ett hägrande landskap där himmel och jord blir ett och samma. Bildens silverglans återkastar evigt föränderlig sin omgivning och lägger till sin egen ton. Silvret är Jean-Marie Gustave Le Clézio.