SL Citybanan 2013. Skissförslag Station City. Avslag 2013 - Ej utfört.

Texter

Översikt hela stationen Montage

Gavlar i stationsmodell

Vitrinskåp i stationsmodell

Fyra Gavlar Montage

Gavelväggar Delförstoringar 1

Gavelväggar Delförstoringar 2

Gavel Norr Östra Plattformen

Gavel Syd Östra Plattformen

Gavel Norr Västra Plattformen

Gavel Syd Västra Plattformen

Vitrinskåp Delförstoringar 1

Vitrinskåp Delförstoringar 2

Vitrinskåp Stor Östra Plattformen

Vitrinskåp Liten Östra Plattformen

Vitrinskåp Halv Östra Plattformen

Vitrinskåp Stor Västra Plattformen

Vitrinskåp Liten Västra Plattformen.jpg

Vitrinskåp Halv Västra Plattformen

Vitrinskåp Sammanställning kompositer, tryck och teknik

Halvtonstekniker Experiment